Kardan

Home  Car  
Nytillverkad kardan i speciallängd för att passa tillbakaflyttad motor med M45 låda, samt framflyttad bakaxel 20mm. Lilla modellen Cheva-kors och 76mm stålrör. 1580 mm lång och kritiskt varvtal över 9000rpm. Byggd och balanserad av Motorenova i Helsingborg.
   
 
   
 
 
Ny stum stödlagerhållare med möjlighet till axialjustering