Oljefilterhållare

Home  Car  
Kombinerad oljefilterhållare, oljetermostat, oljekylaranslutningar, oljetemperaturmätning, anslutningar för olja till turbona, anlutning från pump och anslutning till motor.

Modellerad i SolidWorks innan CAM-beredning i EdgeCAM och fräsning i Mazak VTC30

Efter kokning i vatten för att kontrollera funktionen på termostaten ändrade aluminiumet färgen en aning....

Oljetempgivaren mäter temperaturen på oljan ut ur enheten så det går att avgöra hur effektivt termostat och oljekylare fungerar

Fixturer och utgångsmaterial till hus och lock
Huset ovanifrån efter fräsning. AN12 anslutningarna gängfrästes
Huset underifrån efter fräsning (filtersida)
Huset från sidan där tempgivaren sitter inklusive o-ringstätningen
Locket till oljetemperaturgivaren
Locket för anslutningarna ut ur enheten (turbo och motor). Svetsat på plats efter fräsningen
Modifierade AN-anslutningsnipplar (12 och 6)