Styrväxel

Home  Car  
Modell ZF utan servo. Innanmäte utbytt mot 2.5 varvs dito. Anläggningsplan mot framaxel nerfrästa för att få ner höjden till ett minimum. Ligger idag i samma höjd som framaxeln. Även fästöron modifierade för mer plats till torrsump. Inflyttad infästning av styrstagen i fjäderbenen och ilagda plaststoppar ger 1.7 varv mellan fulla rattutslag. P-ändar utbytta mot uniballs av märket Hirschmann.

Modifierad bussning vid ingående axel med kilspår för glappfri funktion. Smörjmedel olja istället för fett. Uppsvarvat hus för att göra plats för kilen.