Historia

 2004 del 2
Home

Sida  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Sugsilar för att filtrera returoljan från motorn in i sugstegen i torrsumpspumpen. USA-grejor handlades hos Persåker

Andningstanken som (förhoppningsvis) skiljer ut den sista oljan i oljedimman som inte torrsumptanken klarar av. Ska sitta under bilen framför bränsletanken.
Torrsumpstanken inklusive AN-kopplingar i storlekarna 12 och 16. Kompletterad med siktrör för enkel kontroll av oljenivån.
Insatsen i tanken som skall få oljan att lösa ut från dimman samtidigt som den fungerar som skvalpplåtar. Jänkarna och deras tumgängor.....
Passningen på den tillverkade packningen till avgasgrenröret. Körde den i fräsen för att få portarna lika.
Stake från Verdi ihop med den nya kolven från T6RN.
Det mest omfattande och komplicerade projektet hittentills, torrsumpssystemet, sjösattes. Veckor av CAD:ande och funderande senare frästes en provplåt för att se om måtten stämde. En justering senare passade allt så att skarp detalj kunde påbörjas
En hel flock detaljer innan anodisering. Själva "sumpen" hade förmodligen en hel veckas fräsingrepp på sitt samvete. Semester kan man tillbringa på många sätt, bl.a i garaget...
Här ses bl.a hållarna till sugsilarna som sitter under "sumpen" för lägsta tyngdpunkt. Även anslutningar för slangar från utsugsportar och turboaggregat.
Sumpsystem provmonterat med AN-kopplingar
Vy från insidan
I samma veva svarvades och frästes kamdreven fram, som vanligt efter en runda i CAD:en. Innerdelen är färdig medans ytterdelen (kuggbanan) väntar på att gnistas efter profiluppmätning i koordinatmätmaskin. Material Alumold. Kan jämföras i hållfasthet med stål SS 1650.
Bredbandslambdamätare från Australiensiska WBO2 anlände. Gjorde först bekantskap med denna modell när jag mappade Mose Frejers 745. Verkar stabil och har en hel del värdefulla funktioner som inbyggd logger av inte bara AFR utan även varvtal och analogingångar.
Display till ovanstående enhet. Tidig modell, har kommit mer avancerade efteråt.
Home

Sida  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42